Obecnie nasz główny profil działalności to handel hurtowy i detaliczny wyrobami przemysłowymi niezbędnymi przy spawaniu. W odniesieniu do maszyn i urządzeń świadczymy gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe w pełnym zakresie oferty rynkowej.